Mafinga

Rhodesian Ridgebacks

Pups 8 weeks

Mafinga Dhunduru 
(light green boy) 
Mafinga Dziko
(Black boy)Mafinga Dzungu
(Gold boy)Mafinga Dzinga
(Blue boy)Mafinga Dindingwe    
(Purple girl) 
Mafinga Dzika
(Light Pink girl)Mafinga Dzingidzi
(Lilaq girl)Mafinga Dhuruma
(Orange girl)Mafinga Diki Dedenya
(Light Blue girl)Mafinga Dziya Mushana
(Red Girl)Mafinga Dengwana
(Pink girl)